Door middel van deze website wil ik de schoonheid van de natuur onder de aandacht brengen. Met de nadruk op  natuur.  in een prachtig omgeving, de gebieden mogen dan niet zo uitgestrekt zijn als in vele andere grote gebieden, maar onze natuurgebied hebben een diverse schat aan flora en fauna. Sommige beelden geven een kijkje in de wondere wereld van de insecten, Zo kun je mee kijken met de dingen die ik zie tijdens mijn omzwervingen in de natuur gebied van Veenkoloniën . 
Ik doe mijn uiterste best om de sfeer van het moment op de foto's vast te leggen.Dat is ook een doel van deze website, Om mensen en kinderen te stimuleren naar buiten te gaan en van de prachtige natuur te genieten.
 
Groeten Jans Meijer
 
Veel foto kijk plezier
 
 
Through this website I want to bring the beauty of nature in the spotlight.
With an emphasis on nature.in a beautiful environment , the areas may not be as axpansive as in many ohter large areas,but our nature has a diverse wwealth of flora and fauna.
Some images providwe a glimpse into the wwonderful world of insects,
So you can watch it with the things I see during my wanderings in the natural area of peat.
I do my utmost to maintain the atmosphere of the moment on the pictures to be leggen.
Dat is also object of this webstite, to encourage them to go ouy and enjoy yourself.
The beautiful nature of people and children
 
Lots of photo viewing pleasure
Jans meijer